Suomalaisen yhteiskunnan isot kriisit

Jokainen valtio käy varmasti aika ajoin läpi isoja kriisejä. Yhteiskunnallinen toiminta johtaa konflikteihin, joita selvitellessä päästään välillä helpommin ja välillä vaikeammin. Tietenkin jokaiselle maalle isoin kriisi on sotatilaan joutuminen. Sodista selvittyään alkaa yhteiskunnan eheyttäminen normaalitilaan ja se on aikaa vievä prosessi. Normalisoiduttuaan Suomikin koki uusia kriisejä ja nyt käymme läpi Suomalaisen yhteiskunnan isoja kriisejä.