Sodan historia Suomessa

Suomen sotahistoria ulottuu pitkälle jo ennen itsenäistymistä 1917. Suomen sotahistorian yhtenä ulottuvuutena on Ruotsin vallan aikaan käydyt sodat keskiajalta vuoteen 1809 asti. Vuosina 1809-1917 Suomen suuriruhtinaskunta oli osallisena Venäjän keisarikunnan käymissä sodissa. Tosin Venäjän vallan aika oli suomalaisille rauhallisempaa kuin aika osana Ruotsin alaisuutta. Näinä vuosina suomalaisia taisteli aina nykyisen Suomen alueelta keski eurooppaan asti. […]

Sosiaaliturvaorganisaatiot Suomessa

Suomessa kansalaisilla on oikeus sosiaaliturvaan. Eri organisaatiot myöntävät erilaisia tukia. Näin pyritään takaamaan Suomen kansalaisten riittävän hyvä elintaso, jotta ihmisten ei tarvitsisi elää täysin ilman mitään tuloja. Tukia voidaan saada esimerkiksi asumista varten, työttömyyden vuoksi tai esimerkiksi sairausloman ajalta. Näitä voi kansalaiselle maksaa joko yksi ja sama organisaatio tai eri tahot. Myös tuen määrä vaihtelee […]