Asevelvollisuus jakaa mielipiteitä

Suomessa lähes jokainen mies joutuu suorittamaan asevelvollisuuden tavalla tai toisella, ellei halua vastata seurauksista. Vapautuksia asevelvollisuudesta saa vain tarkoin harkituin ehdoin. Palveluksen lykkääminen on myös mahdollista, mikäli lykkäykselle on vahva peruste. Palvelus tulee suorittaa joko varusmies tai siviilipalveluksena. Totaalikieltäytyjiä eli henkilöitä jotka eivät suostu varusmies tai siviilipalvelukseen uhkaa, jopa 173 päivän ehdoton vankeustuomio. Naisilla ei […]

Ensiapu

Ensiapu on onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa toisen ihmisen auttamista. Pelastuslain mukaan jokainen kansalainen on velvoitettu auttamaan hätätilanteen osuessa kohdalle. Vaikka tilanteeseen joutunut ei olisikaan käynyt ensiapukoulutusta, on oikein toimia kykyjensä mukaan. Soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 saat ohjeet toimintaan, sekä tarvittaessa apua paikalle. On parempi aina soittaa hätäkeskukseen ja kertoa tilanne heille, silloin olet jo täyttänyt […]

Kriisinhallinta Suomessa

Kriisi on yllättävä poikkeustilanne, jonka voi kohdata niin yksilö, valtio tai organisaatiokin. Kriisi voi olla esimerkiksi taloudellinen uhka, luonnonkatastrofi, konflikti tai henkinen traumaattinen kriisi. Kriisinhallinta ja hyvä kriisijohtaminen ennaltaehkäisee kriisejä sekä edesauttaa kriisitilanteista selviytymistä ja toimimista. Hätä ja kriisinhallintaa varten tehdäänkin usein erilaisia ennalta suunniteltuja strategioita monelta eritaholta.

Rauhanturvaajaksi

Suomi ja puolustusvoimat ovat tunnettuja rauhanturvaaja toiminnastaan. Rauhanturvaaja tarkoittaa henkilöä, joka haluaa auttaa valtioita ja kiistanalaisia tahoja rauhan olosuhteisiin. Ympäri maailmaa toimii Suomalaisia rauhanturvaajia YK:n, EU:n ja Naton operaatioissa. Operaatiotyyppejä on kolmenlaisia. Sotilastarkkailijaoperaatiot, perinteiset rauhanturvaoperaatiot, sekä alueellisten toimijoiden johtamat operaatiot. Ensimmäiset rauhanturvaajat Suomesta lähtivät Suezin UNEF I -operaatioon vuonna 1956. Tähän mennessä Suomalaisia rauhanturvaajia on […]

Puolustusvoimat

Suomi on suuri maa, vailla suurta väestöä. Koemme Suomen turvalliseksi, hyvin organisoiduksi ja vakaaksi maaksi. Rakastamme puhdasta ja vihreää luontoamme. Näistä saamme osaksi kiittää myös Suomen Puolustusvoimia. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on nimensä mukaisesti varmistaa maan sotilaallinen puolustus. Lisäksi puolustusvoimat ovat ympärivuorokautisesti valmiuksissa tukemaan esimerkiksi poliisia ja pelastuslaitosta esimerkiksi tapauksissa kuten ihmisten etsiminen, räjähdysalueiden raivaaminen sekä […]

Sodan historia Suomessa

Suomen sotahistoria ulottuu pitkälle jo ennen itsenäistymistä 1917. Suomen sotahistorian yhtenä ulottuvuutena on Ruotsin vallan aikaan käydyt sodat keskiajalta vuoteen 1809 asti. Vuosina 1809-1917 Suomen suuriruhtinaskunta oli osallisena Venäjän keisarikunnan käymissä sodissa. Tosin Venäjän vallan aika oli suomalaisille rauhallisempaa kuin aika osana Ruotsin alaisuutta. Näinä vuosina suomalaisia taisteli aina nykyisen Suomen alueelta keski eurooppaan asti. […]

Sosiaaliturvaorganisaatiot Suomessa

Suomessa kansalaisilla on oikeus sosiaaliturvaan. Eri organisaatiot myöntävät erilaisia tukia. Näin pyritään takaamaan Suomen kansalaisten riittävän hyvä elintaso, jotta ihmisten ei tarvitsisi elää täysin ilman mitään tuloja. Tukia voidaan saada esimerkiksi asumista varten, työttömyyden vuoksi tai esimerkiksi sairausloman ajalta. Näitä voi kansalaiselle maksaa joko yksi ja sama organisaatio tai eri tahot. Myös tuen määrä vaihtelee […]

Suomalaisen yhteiskunnan isot kriisit

Jokainen valtio käy varmasti aika ajoin läpi isoja kriisejä. Yhteiskunnallinen toiminta johtaa konflikteihin, joita selvitellessä päästään välillä helpommin ja välillä vaikeammin. Tietenkin jokaiselle maalle isoin kriisi on sotatilaan joutuminen. Sodista selvittyään alkaa yhteiskunnan eheyttäminen normaalitilaan ja se on aikaa vievä prosessi. Normalisoiduttuaan Suomikin koki uusia kriisejä ja nyt käymme läpi Suomalaisen yhteiskunnan isoja kriisejä.

Suomen ilmavoimat

Suomen puolustusvoimien kolmeen puolustushaaran kuuluvat ilmavoimat, maavoimat ja merivoimat. Suomen ilmavoimat perustettiin 6. maaliskuuta 1918. Suomen ilmavoimat koostuvat ilmavoimien esikunnasta, lentojoukoista ja ilmatorjuntajoukoista. Ilmavoimien esikunta sijaitsee Tikkakoskella ja ilmavoimien komentajana toimii kenraalimajuri Sampo Eskelinen. Ensimmäiset lentokoneet saatiin lahjoituksina ruotsalaisilta. Ensimmäisinä vuosikymmeninä Suomen ilmavoimat olivat kooltaan ja resursseiltaan hyvin pienet. Tuohon aikaan ilmavoimat olivat yleisesti ylenkatsottu […]

Suomen Merivoimat ja puolustus

Suomi tunnetaan tuhansista järvistään, mutta Suomen kokonaispinta-alasta on myös yli 50 000 neliökilometriä merialuetta. Merialueiden sotilaallisesta puolustuksesta vastaa Suomen Merivoimat, joiden tehtävissä korostuvat sanat valvonta, torjunta ja turvaaminen. Mutta keitä ovat nämä merialueidemme puolustajat ja mistä Merivoimat heitä saavat joukkoihinsa?