Ensiapu

Ensiapu on onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa toisen ihmisen auttamista. Pelastuslain mukaan jokainen kansalainen on velvoitettu auttamaan hätätilanteen osuessa kohdalle. Vaikka tilanteeseen joutunut ei olisikaan käynyt ensiapukoulutusta, on oikein toimia kykyjensä mukaan. Soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 saat ohjeet toimintaan, sekä tarvittaessa apua paikalle. On parempi aina soittaa hätäkeskukseen ja kertoa tilanne heille, silloin olet jo täyttänyt kansalaisvelvollisuutensa. Mikään hätätilanne ei ole liian vähäinen auttaaksesi toista, jonkun elämä voi olla päätöksesi varassa.

Auttamisvelvollisuus

Laissa on säädetty säädökset, jotka määrittelevät henkilön velvollisuutta toimia hätätilanteessa. Tieliikennelaki määrittelee yleisen auttamisvelvollisuuden, kaikki kulkuneuvojen kuljettajat ovat velvollisia kuljettamaan tapaturmaan joutuneen hoitoon tai auttamaan järjestämällä uhrille kuljetuksen hoitoon. Jos olet osallisena liikenneonnettomuuteen, sinulla on myös auttamisvelvollisuus tilanteessa. Tällöin on välittömästi pysähdyttävä paikalle ja autettava tilanteessa omien kykyjesi mukaan. Onnettomuustilanteessa ei saa siirtää ajoneuvoa tai onnettomuuden jälkiä ei saa peitellä. Ilman poliisin lupaa mitään mikä auttaa selvittämään onnettomuuden olosuhteita. Esimerkiksi jos tielle on asetettu varoituskolmio, ei sitä saa poistaa tai siirtää ilman lupaa. Myös pakeneminen onnettomuustilanteesta on rikollinen teko, josta voidaan tuomita sakkoja tai vankeutta.

Rikoslaissa on määritelty rangaistavaksi teoksi pelastustoimen laiminlyönti. Henkilö joka ei hoida auttamisvelvollisuuttaan voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen. Myös palo- ja pelastuslain mukaan määritellään työkykyinen henkilö velvolliseksi osallistumaan pelastustoimintaan onnettomuuspaikalla.

Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutuksia pidetään monessa paikassa mm. Punaisen Ristin toimesta. Koulut, työpaikat tai harrastustoiminnat pitävät usein vapaaehtoisia ensiapukoulutuksia ryhmille. Mitä enemmän ensiaputaitoisia ihmisiä yhteisöissä on, sitä turvallisempaa se on kaikille. Ensiapukoulutus on hyvä tapa pitää yllä myös tiimihenkeä puhaltamalla samaan hiileen ja pohtimalla toimimista hätätilanteissa. Ensiavun osaaminen ja tasainen toiminta hätätilanteessa takaa jokaiseen työ ja harrastus porukkaan luotettavuutta.

Ensiapukurssilla opetellaan onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa auttamista. Kurssilla käydään läpi hätäensiavun perusteet, kuten tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila, eli sokki. Näiden lisäksi tutustutaan haavojen hoito, tavallisimpien sairaskohtauksien ensiapu, palovammat, nivelvammat ja murtumat, sekä myrkytyksen saaneen hoito. Kurssilla pohditaan ja harjoitellaan myös ryhmäkohtaisia painotuksia, tietyn työ tai harrastus porukan työnkuvan tai lajin mukaiset mahdolliset tapaturmat ja niiden hoito, sekä myös yleisesti mietitään tapaturmien ehkäisyä. Käytännön harjoituksilla koulutettavat saavat käsituntuman ensiapuun ja tietotaidon toimia rauhallisesti stressaavassakin tilanteessa.

Opastusta ensiapuun myös netissä

Esimerkiksi Suomen ensiapuoppaaseen voit tutustua myös netissä. Jos tarvitsen muistin virkistystä jo aiemmin opittuihin taitoihin tai haluat muuten vain tutustua ja saada opastusta ensiapuun, niin sivuille on kerätty selkeästi luettavissa perusohjeet; kuinka toimia hätätilanteessa. Sivuilta löytyy selkeästi ensiapu, muu ensiapu, elvytys, miten toimia onnettomuuspaikalla, kuten myös säädökset auttamisvelvollisuudesta. Ennakoiden siihen onkin hyvä tutustua, mutta oikean hätätilanteen sattuessa älä epäröi soittaa hätäkeskukseen. Ammattilaisen apu juuri oikeanlaisella tavalla tilanteeseen nähden voi todella säästää henkiä, joten älä hätäänny itse vaan kysy neuvoa puhelimen päästä.

Kohdatessasi tilanteen jossa joku tai jotkut ovat hädässä, toimi siis niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän, anna apua. Mitä paremmin olet perehtynyt ensiapuun ja toimintaan hätätilanteessa, sitä valmiimpi olet auttamaan. Vaikka et kantaisikaan mukanasi ensiapulaukkua on sinulla yleensä mukana ne tärkeimmät apuvälineet, maalaisjärki ja matkapuhelin. Niitä käyttäen pääset pitkälle tilanteessa kuin tilanteessa. Hätäkeskuksen koulutetut ammattilaiset auttavat varmasti ripeästi pelastustilanteen käyntiin tai ainakin neuvovat mitä seuraavaksi tehdä. Älä siis kävele vaan ohi, vaan hoida kansalaisvelvollisuutesi ja auta, niin hyvin kuin osaat, sekin voi jo riittää pelastamaan ihmisten henkiä.