Suomen armeija ja sen varusteet

Suomen armeija eli puolustusvoimat tai asevoimat ovat vastuussa Suomen sotilaallisesta puolustamisesta. Puolustusvoimat toimivat tilanteen yllättäessä Suomen puolustajina sodassa. Tämä ei kuitenkaan ole ainut tehtävä, joka puolustusvoimilla on, nimittäin puolustusvoiman tehtävänä on myös tukea kaikkia muita viranomaisia pelastustoimissa ja auttaa heitä pitämään yllä turvallisuutta ja järjestystä. He ovat myös apuna osallistumassa kansainväliseen kriisihallintaan ja rauhanpitoon. Tämän lisäksi heidän tehtävänä on antaa kansainvälisesti sotilaallista apua ja tukea maihin, jossa kyseinen apu on tarpeellista. Puolustusvoimien ylipäällikkö on aina presidentti. Eli tällä hetkellä se tarkoittaa Sauli Niinistöä. Puolustusvoimien komentaja taas nimitetään erikseen armeijan ja presidentin toimesta. Tänä vuonna puolustusvoimille nimitettiinkin uusi komentaja Timo Kivinen.

Suomessa puolustusvoimat jaetaan kolmeen eri ryhmään eli puolustushaaraan, jotka ovat maavoimat, ilmavoimat ja merivoimat. Nämä kaikki puolustushaarat toimivat pääesikunnan alaisuudessa. Näiden sisällä taas jakaudutaan edelleen moniin eri ryhmiin, jotka ovat maavoimien sisällä jalkaväki, tykistö, ilmatorjunta, pioneeri, viestijoukot, huoltojoukot ja erikoisjoukot. Ilmajoukoissa taas jakaudutaan alueittain ja merivoimat merellisten alueiden mukaan. Jokaisella näistä haaroista ja jakautumista omistaakin oman tehtävänsä sodan yllättäessä.

Puolustushaarat jakautuvatkin erilaisiin joukko-osastoihin, varuskuntiin, sotilaslaitoksiin ja muihin hallintoyksikköihin. Kaikki nämä toimivat suoraan pääesikunnan alaisuudessa, jota taas hallitsee puolustusministeriö. Rajavartiolaitos on ainut näistä, joka ei kuulu puolustusministeriölle. Tätä haaraa hallinnoi sisäministeriö, eikä se kuulu virallisesti puolustusvoimille. Toisin kyllä rajavartiolaitoksen henkilöstö ja materiaalit voidaan siirtää puolustusvoimille, jos se katsotaan tarpeelliseksi sotilaallisen uhan vuoksi. Sotilaallista valmiutta pidetäänkin jatkuvasti yllä ja sotilaita koulutetaan ja kehitetään jatkuvasti. Tässä keskeisimpinä tehtävinä on suorituskyvyn jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Käytännössä se tarkoittaa, että kaiken jatkuvaa suunnittelua, kuten aseiden hankkimista ja sotilaiden kouluttamista. Tämä pitääkin isällään armeijan, jonne jokaisen miehen tulee mennä täysi-ikäisyyden saavutettuaan. Armeija on pakollinen jokaiselle suomenkansalaisuuden omaavalle miehelle. Naisille armeija on vapaaehtoinen. Armeija kestää puolesta vuodesta vuoteen, riippuen siitä, että mihin osaston määrätään. Armeijassa on myös mahdollisuus vaikuttaa osastoonsa. Toiset osastot ovat kuitenkin toisia osastoja vaativampia, jolloin jokaisella ei ole vapautta päättää omaa osastoansa. Vaativimpiin osastoihin järjestetäänkin erilaisia kokeita, joilla voidaan varmistaa kokelaan sopivuus. Rauhanaikana armeijassa käytännössä ylläpidetään puolustuskykyä erilaisilla toimilla, autetaan muita viranomaisia ja tarvittavia tahoja kansainvälisesti, valvotaan aluetta ja mahdollisia alueloukkauksia.

Suomen armeijassa jopa 96 prosenttia henkilöstöstä koostuu asevelvollisista reserviläisistä. Tämä tarkoittaa, että vain 4 prosenttia Suomen puolustusvoimista on palkattua sotilashenkilöstöä. Reserviläiset taas ovat niitä, jotka ovat suorittaneet täysi-ikäisyyden jälkeen armeijan pakollisen asevelvollisuuden eli yllä mainitun, niin sanotun armeijan koulutuksen. Yhteensä palkattua henkilöstöä on 12 000 henkeä ja uusia reserviläisiä eli varusmiehiä koulutetaan vuosittain noin 22 000. Tällä hetkellä Suomen sotilaallinen vahvuus ja joukkomäärä on 280 000, jotka jaetaan valmiusjoukkoihin ja täydennysjoukkoihin. Henkilöstä kehitetään sotilaallisen uhan mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sotilasjoukot saattavat joutua uudelleen koulutettavaksi sotilaallisen uhan uhatessa.

Suomen armeijan varusteet

Suomen armeijan kalusto koostuu muiden armeijoiden mukaan erittäin monesta eri varusteesta ja varusteita onkin loputtomiin. Peruskalusto koostuukin monista eri aseista, kuten käsiaseista, tukiaseista, panssaritorjunta-aseista ja kranaatin heittimistä. Tämän lisäksi Suomen puolustusvoimilla on monia erilaisia panssaroituja ajoneuvoja ja muita kuljetusajoneuvoja. Lisäksi jokaisella puolustushaaralla on erikseen omat tarvittavat varusteensa. Nämä kaikki pitävätkin sisällään merivoimien laivat ja puolustusaseet, ilmavoimien lentokoneet ja maavoimien ja kenttävoimien haupsit. Myöskin aseet on jaettu jokaisen puolustushaaran kesken, tarkoittaen, että eri puolustushaaroilla saattaa olla eri aseita käytössä.