Suomen ilmavoimat

Suomen puolustusvoimat koostuvat kolmesta eri puolustushaarasta. Niitä ovat maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat. Ilmavoimat vastaa kaikista ilmatilaan kohdistuvista hyökkäyksistä ja niiden puolustamisesta sekä monenlaisista eri ilmaoperaatioista. Sen tehtäviin kuuluu myös erilaiset kriisinhallintatehtävät ja se toimii tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa ja tukena.

Koko Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta eli AKV on ilmavoimien suorittamaa toimintaa mitä tehdään ympäri vuorokauden. Myös alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, eli AKT, suoritetaan ilmavoimien toimesta erilaisten ilmavalvontatutkien ja muiden sensorien avulla, jotka antavat reaaliaikaista kuvaa Suomen alueelta ja myös muilta alueilta sen ulkopuolella.

Aktiivinen AKT toiminta osoittaa Suomen halun ja kyvyn suojella ja valvoa ilmatilaansa. Ilmavoimilla on monta strategisesti sijoitettua tukikohtaa erilaiset monitoimihävittäjät ovat aina valmiudessa tarkastamaan mahdolliset ilmatilan rikkojat. Kun Suomen ilmatilassa tai liian lähellä sitä todetaan tunnistamaton kohde, lentävät monitoimihävittäjät tarkastamaan sen ja se joko tunnistetaan tai tarvittaessa hävittäjät voivat käännyttää kohteen. Kriisiajan kohdatessa, kuten hyökkäyksen tai sodan aikana, ilmavoimien päätehtävä on toimia hävittäjatorjuntana. Ilmavoimat toimivat suojana Suomen yhteiskunnan kannalta elintärkeille kohteille ja suojaa Suomea ilmojen kautta tapahtuvilta hyökkäyksiltä. Ilmavoimat toimii tällaisissa tilanteissa myös sekä maa- että merivoimien puolustajana ja mahdollistaa niiden toiminnan maan pinnalla.

Rovaniemi

Rauhanaikana ja normaalissa tilanteessa, ilmavoimat toimivat niiden neljästä päätukikohdasta. Nämä tukikohdat sijaitsevat Lapissa Rovaniemellä, Karjalassa Rissalassa, Satakunnassa Pirkkalassa ja Tikkakoskella. Jos tukikohtien säätelyyn on tarvetta, niistä voidaan jakaa valmiutta eri maantietukikohtiin ja muihin lentopaikkoihin ympäri maata. Sen suorituskyvyn mukaan, ilmavoimat osallistuu aina virka-aputehtäviin, jotka on määrätty puolustusvoimien hoidettavaksi. Lisäksi se osallistuu tarvittaessa kansainvälisiin tehtäviin. Ilmavoimien komentajana toimii kenraalimajuri Pasi Jokinen. Ilmavoimissa työskentelee vakituisesti noin 2000 siviili- ja sotilashenkilöä. Lisäksi ilmavoimiin koulutetaan joka vuosi noin 1300 varusmiespalveluksessa toimivaa sotilasta.

Ilmavoimien joukko-osastot

Ilmavoimien johtoesikunta vastaa kaikesta ilmavoimiin liittyvästä toiminnasta, koulutuksesta ja johtamisesta sekä rauhan- että kriisinaikana. Esikunta sijaitsee Tikkakoskella. Kaikki merkittävät asiat, päätökset ja tehtävien jako tapahtuu siellä. Yhteistoiminta maa- ja merivoimien kanssa määritellään myös esikunnassa sekä kansainväliset sopimukset maanpuolustuksen päämäärien tavoittamiseksi. Se huolehtii myös AKV:n ja AKT:n tilannekuvien muodostumisesta ja johtamisesta.

Ilmasotakoulu sijaitsee myös Tikkakoskella. Se on saanut erityistä kiitosta koulutuksen kehittämisestä varusmiespalvelua suorittaneiden osalta. Sen päätehtäviin kuuluu varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten koulutus ilmanpuolustustehtäviin. Sen koulutustilat ovat hyvin modernit ja erittäin monipuolisesti varustetut. Koulutus on laaja-alaista korkeakoulutasoista opetusta. Karjalan lennosto vastaa koko eteläisen ja itäisen ilmatilan valvonnasta. Se sijaitsee Rissalassa, joka on 20 kilometrin matkan päässä Kuopiosta. Sillä on tukikohtia pitkin itärajaa. Lennostossa on palkattua vakituista henkilökuntaa noin 500 henkeä ja varusmiehiä joka vuosi noin 250. Lennoston tärkein vastuualue on ilmatilan valvominen. Sen lisäksi se estää ilmatilan luvatonta käyttöä, kouluttaa henkilökuntaa sekä kehittää jatkuvasti lennoston suorituskykyä ja valmiutta.

Lapin lennostolla on vastuualueenaan Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Alue on niin laaja, että se muodostaa lähes puolet Suomen ilmatilasta. Siksi Lapin lennoston tehtävät ovatkin erittäin tärkeitä. Normaalin ilmanvalvonnan lisäksi he osallistuvat myös varusmiesten ja henkilökunnan kouluttamiseen. Satakunnan lennosto on eniten mukana ilmavoimien kehittämisessä, tutkimustyössä ja tukilentotoiminnassa. Heidän käytössään on lentävä kalusto kokonaisuudessaan, ja he vastaavat kaikkien lentotukikohtien valmiudesta. Suurin osa virkatehtävistä ilmavoimien osalta lähetetään Satakunnan lennostosta, joka sijaitsee Pirkkalassa. Lennosto tekee erittäin tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Suurin osa ilmavoimien tekniikan ja toiminnan kehityksestä suunnitellaan nimenomaan Satakunnan lennostossa. Myös erilaiset uuden kaluston koelennot ja testaukset tehdään Pirkkalasta käsin.