Terrorismin vastaiset järjestöt Suomessa

Terrorismi termi tulee latinalaisesta sanasta terrore, joka kääntyy suomen kielelle sanoiksi ”kylvää kauhua”. Terrorismin tavoitteena on saada aikaan esimerkiksi poliittista, uskonnollista tai taloudellista muutosta. Euroopassa erityisesti yksittäiset tekijät ovat merkittävästi lisänneet iskuja viimevuosina. Tämänkaltainen puukotus välikohtaus koettiin viime vuonna myös Suomessa.

Mieleen jääneitä terrori-iskuja

Terrorismia tapahtuu jatkuvasti ympäri maailmaa, tosin suomalaisten mieleen jää ne maailmanlaajuisesti uutisoidut, Euroopan merkittävissä kaupungeissa ja Skandinaviassa tapahtuneet iskut. Ehkä merkittävimpänä 2000-luvun terrori-iskuna pidetään Word Trade Centerin ja Pentagonin iskuja. Iskuissa kuoli jopa 2992 ihmistä. Tosin tästä aiheesta löytyy runsaasti spekulaatiota ja teorioita, joiden mukaan isku ei olisikaan ollut Jihadistien tekemä terroriteko. Muistamme myös Ruotsissa, Barcelonassa ja Berliinissä tehdyt ajoneuvoiskut, sekä Pariisin monivaiheisen terrori-isku ketjun, joissa kuoli satoja ihmisiä. Tällä hetkellä terrori-iskut ovat suurilta osin toteutettu Jihadistien toimesta. Kuitenkin muun muassa Norjan joukkomurha oli puolestaan yksittäisen norjalaisen miehen toteuttama, joka tehtiin kaksiosaisesti sekä pommi-iskuna ja järjettömänä ampumisvälikohtauksena. Terrorismia esiintyi Suomessa jo 1900-luvulla. Esimerkiksi Lapuan liikettä on pidetty terrorismina. Espanjassa puolestaan toiminut ETA oli espanjan baskien ylläpitämä järjestö, joka ajoi Espanjan baskimaan itsenäisyyttä. Järjestö on virallisesti lopettanut toimintansa vasta tänä vuonna. Merkittävimmät ja eniten uutisoidut terroristijärjestöt ovat ISIS, Boko Haram, Taliban, Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Terrorismin torjunta

Euroopan Unioni ja YK ovat suurimpia konfliktien vastaisia toimijoita Euroopassa. Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi puolestaan vastaavat pääasiassa terrorismin torjunnasta Suomessa. Lisäksi useat kolmannen sektorin järjestöt työskentelevät rauhan edistämiseksi ja konfliktien estämiseksi maailmanlaajuisesti. Näistä esimerkkinä entisen Presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative (CMI), joka pyrkii ennalta ehkäisemään konflikteja ja luomaan rauhaa erityisesti tällä hetkellä kriittisessä tilanteessa olevilla alueilla, kuten Lähi-idässä. Varsinaisia yksinomaan terrorismiin keskittyneitä kolmannen sektorin järjestöjä ei Suomesta tunnu löytyvän. Mahdollisesti myös siksi että Suomessa terrorismin nimissä tehdyt väkivalta konfliktit ovat onneksi olleet hyvin vähäisiä ja kuten edellä mainittu, yksittäisten toimijoiden tekemiä. Terrorismin torjunta toteutuu kaikkien turvallisuusviranomaisen sekä muiden viranomaisten jatkuvassa yhteistyössä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vaikuttavimmat terrorismin torjuntaan osallistuvat toimijat poliisin lisäksi ovat ulko- ja sisäministeriö, valtioneuvos sekä rajavartiosto. Lisäksi ehkäisevään toimintaan osallistuu myös maahanmuuttovirasto ja tulli. Tarvittavaa sotilaallista tukea antaa myös puolustusvoimat.

Terrorismin uhka Suomessa

Suomessa terrorismin uhkatasoa nostettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Samalla tehostettiin terrorismin torjunta strategiaa. Tehostus keskittyi viranomaisten yhteistyön sekä tiedonkulun kehittämiseen sekä yleisen tietoisuuden lisäämiseen. Tärkeänä kehityksenä oli erillinen terrorismin torjunta ryhmä, johon kuului terrorismin asiantuntijoita poliisista, ministeriöistä sekä eri terrorismiin perehtyneistä henkilöistä. Viimeisin uhkatason nosto tehtiin kesäkuussa 2017. Uhka arvioidaan olevan uusimman neliportaisen asteikon mukaan tasolla kaksi, eli kohonnut. Suojeluspoliisin mukaan uhkatason nousuun vaikuttavat muun muassa runsaslukuinen radikalisoitunut väkivaltaa ihannoiva suomalaisjoukko, jotka ovat tietoisesti lähteneet sota-alueelle. Lisäksi huolta aiheuttaa runsas 3000 kadonneen turvapaikanhakijan määrä, joista viranomaisilla ei ole tietoja. Suomalaisten vaikuttaminen kriisialueilla voi myös lisätä Suomen riskiä joutua terrori-iskun kohteeksi. Suurimman haasteen tuovat juuri yksittäiset toimijat, koska teot ovat yleensä nopeasti suunniteltuja ja toteutettuja. Terrori-iskut tehdään näissä yleensä yksinkertaisin keinoin kuten ajoneuvoilla ja käsiaseilla.

Parhaillaan sisäministeriö työstää tiedustelulainsäädännön uudistamista, joka muun muassa lisää suojelupoliisin terrorisminvastaisia toimivaltuuksia. Tähän liittyen eduskunta on juuri hyväksynyt kiireellisenä lakimuutoksen, joka oikeuttaa suojelupoliisin ja puolustusvoimat tutkimaan ja lukemaan Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen tulevat sähköpostit, jotka liittyvät Suomeen. Lakimuutos tulee mahdollisesti voimaan jo ensivuoden alkupuolella. Suomi on onneksi edelleen ”lintukoto” verrattuna EU:n muihin valtioihin, mutta riski on tiedostettu.